Prodloužená záruka 3 let


Společnost Armyman s.r.o. umožňuje získat na vybrané produkty prodlouženou záruku na 3 let.
Pro získání této prodloužené záruky je nutná dodatečná registrace zakoupeného produktu, která je bezplatná.


1. Jak bezplatně získat prodlouženou záruku na Váš nový produkt ?

1.1 V přehledu uvedeném pod návodem kak získat prodlouženou záruku vyhledejte svůj produkt na www.armyman.cz se štítkem “Prodloužená záruka”. Pokud jste jej našli, možnost bezplatné prodloužené záruky se na něj vztahuje, tudíž můžete pokračovat k registraci.

1.2 Na email info@armyman.cz zašlete informace a údaje o produktu, přiložíte prodejní doklad a v posledním kroku uvedete své osobní údaje.

1.3 Po odeslání údajů vyčkáte, než pracovníci Armyman s.r.o. zkontrolují Vámi zadané údaje a pokud vše souhlasí, zašlou Vám potvrzení záruky 3 let, který potvrdí prodlouženou záruku na Váš nově zakoupený produkt.

1.4 Akční nabídka dává zákazníkovi možnost získat tříletou záruku na určené produkty se štítkem “Prodloužená záruka”, které zákazník zakoupí během stanovené doby kterou určuje společnost Armyman s.r.o, kdy akční nabídka probíhá. Akční nabídka zahrnuje pouze ty zákazníky, kteří splní dodatečné podmínky uvedené níže a získají takto potvrzení tříleté záruky.

- Účast v akční nabídce je zcela bezplatná.
- Akční nabídky se mohou zúčastnit pouze osoby starší osmnácti let.
- Akční nabídka probíhá v obchodě umístěného na internetové adrese www.armyman.cz
- Akční nabídka začíná od 10.2.2019 a stále trvá


2. Produkty, které pokrývá záruka

2.2 Podmínkou získání tříleté záruky je řádná registrace, která bude provedena do 14 dnů od zakoupení výrobku:

2.3 Zaslání údajů o produktu na email info@armyman.cz.

2.4 Přiložení naskenovaných následujících dokumentů (kopie účtu nebo faktury vztahující se k produktu zakoupenému v rámci akční nabídky)

2.5 Po provedené registraci bude správnost všech dat potvrzena emailem.

2.6 Organizátor akční nabídky zašle nejpozději do jednoho měsíce od data registrace potvrzení tříleté záruky. Toto potvrzení umožňuje zákazníkovi prodloužnou záruku po dobu tří let od data zakoupení daného výrobku.


3. Zákazník má nárok na využití tříleté záruky pouze za podmínky, že společnosti Armyman s.r.o. předloží následující doklady

3.1 Doklad o zakoupení reklamovaného výrobku v rámci akční nabídky - účtenka, faktura a potvrzení tříleté záruky


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.2.2019.


Follow us on Facebook